Logiks Sertifiseringskurs

Dette kurset dekker:

  • Kunnskap om kognitive evner og testteori
  • Sammenhengen mellom evnetester og fremtidig jobbprestasjon
  • «Best practice»: Hvordan bruke evnetester på en fordelaktig og rettferdig måte
  • Administrasjon og tilbakemelding av testresultater

Dette kurset passer for HR, rekrutterende leder eller andre som skal bruke evnetester til bruk i rekruttering. Ingen krav til forkunnskaper.

Cubiks Logiks Logo
Close up of a woman smiling whilst in HR training

Location:

Cubiks Norway
Nydalsveien 36 B
N-0484 Oslo
Norway

 

Times:

09:00-12:00


Dates:

23. Januar 2020

Um mehr über die Teilnahmegebühren zu erfahren und sich für dieses Training anzumelden, füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus oder rufen Sie uns an unter 069 92039680

Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung