Erfa-dag

Samspillet mellem PAPI og Logiks

Mange PAPI-brugere anvender vores kognitive færdighedstest Logiks som en del af deres rekrutteringsproces, så formålet med vores næste erfa-dag er at sikre, at I får mest muligt ud af kombinationen af de to værktøjer.

PAPI og Logiks kan bidrage med forskellig viden om kandidaten. De to værktøjer kan derfor tilsammen give en mere nuanceret forståelse for kandidatens personlighed, arbejdsstil og kognitive kapacitet.

På erfa-dagen vil vi bl.a. beskæftige os med fordelene ved at kombinere de to testværktøjer. Herudover vil vi tale om, hvordan man kan kombinere PAPI og Logiks i praksis: Hvilke interessante koblinger kan der være mellem kandidatens Logiks-resultater og PAPI-profil, og hvordan kan man fx undersøge kandidatens risikovillighed og omhyggelighed? Vi vil også drøfte, hvordan man skaber en god sammenhæng og rød tråd i sin testfeedback til kandidaten.

Alle PAPI-brugere, som er nysgerrige efter at høre mere om mulighederne for at kombinere PAPI og Logiks, er velkomne til at deltage. Vi gør dog opmærksom på, at der ikke vil være tid til at forklare værktøjerne dybdegående, hvorfor det vil være en fordel at være certificeret i både PAPI og Logiks.

Vi gør opmærksom på, at deltagerantallet til denne dag er begrænset, så skynd dig at melde dig til. Vi beder dig herudover respektere, at tilmeldingen er bindende. Meld derfor venligst afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Som vanligt betyder 'erfa-dag' naturligvis også, at vi har programsat tid til jeres erfaringsudveksling. I er derfor meget velkomne til at medbringe en kandidats PAPI-profil og Logiks-resultater, hvis I har lyst til at få sparring på resultaterne eller finder samspillet mellem resultaterne interessant. Send gerne de anonymiserede testresultater senest dagen før erfa-dagen til rikke.thiessen@psionline.com.

Ny Kongensgade 15
5. sal, 1472 København K.

  • Som afslutning på dagen giver vi en god frokost til dem, der har lyst

  • Tilmelding til Erfa-dagen skal ske til Rikke Thiessen på mailadressen rikke.thiessen@psionline.com eller tlf. 39 48 20 56

  • Sidste frist for tilmelding og afmelding er torsdag d. 19. November 2020

NB! Afmeldingsgebyr: Det begrænsede antal pladser har betydet, at vi har måtte afvise tilmeldinger ved tidligere Erfa-dage og derefter er endt med tomme pladser pga. afbud/udeblevne i sidste øjeblik. Erfa-dagen er fortsat gratis for deltagende, men vi indfører et afmeldingsgebyr på 300 kr. (ekskl. moms) ved afmelding senere end d. 19. November 2020 og håber på jeres forståelse for dette.Vi forbeholder os ret til at aflyse Erfa-dagen ved for få tilmeldinger.

To find out more and to register for this event, fill out the form below or call us on +44 (0)1483 544200

Read our Privacy Policy