Takaisin töiden pariin entistä parempana

 

Kuinka selviytyä uudenlaisessa osaamisen kentässä
ja nousta vahvempana kuin koskaan

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella yrityksesi suurimmista Talent-asioihin liittyvistä haasteista

Covid-19 pandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia nykyisiin työmarkkinoihin. Muutokset luovat uusia ja monimutkaisia haasteita ja mahdollisuuksia esimiestyölle toimialasta riippumatta.

 

Olemme kaikki tässä yhdessä

PSI-konserniin kuuluva Cubiks auttaa yritystäsi muokkaamaan, rakentamaan uudelleen ja herättämään osaamisen kehittämisen nopeammin, jotta yrityksesi pääsee takaisin töiden pariin entistä parempana.

Kuuntele PSI:n konsultointiratkaisujen varapuheenjohtaja Susan Stangin pohdintoja pandemian äkillisistä vaikutuksista sekä siitä, miten se on aiheuttanut syvällisen muutoksen tapaamme elää. Lisäksi Stang käsittelee sitä, kuinka nopealiikkeisyys, verkostoituminen ja myötätunto ovat nyt entistäkin olennaisempia seikkoja johtamisen ja liiketoiminnan menestymisen kannalta.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella yrityksesi suurimmista Talent-haasteista yrityksesi valmistautuessa toimintansa palauttamiseen.

 

”PSI sopeutui nopeasti Covid-19-pandemian mukanaan tuomiin muutoksiin, uudisti lähestymistapansa ja loi tehokkaan ohjelman, joka täyttää johtajiemme ainutlaatuiset tarpeet ja auttaa heitä selviytymään liiketoiminnan vaatimuksista.”

- Osaamisen ja kehittämisen ryhmäjohtaja, HomeServe plc.

 

Talent-toimintojen palauttamisen tärkeimmät tekijät

Asiantuntijatiimimme auttaa yritystäsi tunnistamaan osaamisen tehokkaan hallinnan kannalta olennaiset osa-alueet ja luomaan suunnitelmat näitä eri osa-alueita varten sekä kriisin ajaksi että elpymisvaiheeseen.

INVESTOI
johtajuuteen

 

Lue lisää täältä

Nopealiikkeinen, muut huomioiva ja innostava johtajuus ei koskaan ennen ole ollut yhtä tärkeää. Organisaatioiden täytyy tarkastella, kuinka tehokkaasti niiden johtajat ovat vastanneet COVID-19-kokemukseen, ja luoda sitten näiden opittujen asioiden pohjalta johtajille uudet odotukset. Asiantuntijamme voivat auttaa ohjaamaan yrityksesi tämän prosessin läpi ja mukauttamaan yrityksesi johtajuuteen liittyviä valinta-, kehitys- ja seuraajasuunnittelun strategioita. Olipa tarve sitten tunnistaa korkean potentiaalin omaavia henkilöitä yrityksen kasvun kiihdyttämiseksi, tehdä välttämättömiä uudelleenjärjestelyjä tai tarjota kohdennettua kehittymistukea johtotason henkilöiden avuksi näistä myllertävistä ajoista selviämiseen, PSI-konserniin kuuluva Cubiks voi auttaa.

KEHITÄ
yrityksesi valintastrategioita

 

Lue lisää täältä

Edessä ovat uudenlaiset ajat. Vaikka monet aiemminkin yritysten menestymistä vahvistaneet osa-alueet pätevät yhä, radikaalisti muuttuneet yritysstrategiat vaativat myös joukon uusia taitoja ja kykyjä. Ja nyt kun niin monet ihmiset arvioivat uudelleen, mitä he työltään oikeastaan haluavat, on tärkeämpää kuin koskaan tarjota houkutteleva hakijakokemus valintaprosessin aikana. Meillä on laaja valikoima toimivia arviointityökaluja ja joustava online-alusta, minkä ansiota kykenemme olemaan avuksi kaikenlaisissa valintaskenaarioissa, olipa kyse sitten suurten hakijamäärien tehokkaasta hallinnasta tai yksittäisten henkilöiden löytämisestä tärkeisiin johtotehtäviin.

SYTYTÄ
henkilöstön innostus uudelleen

 

Lue lisää täältä

Etätyöskentelystä uusien työskentelytapojen omaksumiseen –työntekijänne ovat osoittaneet joustavuutta, omaksuneet uusia teknologioita ja tehneet kaikkensa työtovereidensa ja työnantajiensa tukemiseksi. Tämän lisäksi viime aikojen tilanne on vaikuttanut suuresti useisiin tiimeihin. Osan työtunteja on vähennetty, kun taas etulinjassa työskentelevien tiimien on täytynyt ottaa käyttöön ylimääräisiä turvallisuuteen liittyviä varotoimia ja tehdä pitkää päivää voidakseen varmistaa olennaisten palveluiden saatavuus. Nyt kun yrityksissä ollaan palaamassa töiden pariin, niiden täytyy sitouttaa työntekijänsä uudelleen ja palauttaa näiden innostus tarjoamalla selkeä ja innostava näkymä, luomalla positiivinen ilmapiiri ja varmistamalla henkilöstönsä hyvinvointi ja turvallisuus.

Räätälöityjä ratkaisuja. Todistettuja tuloksia.

97%

asiakkaistamme sanoo, että olemme auttaneet heitä kehittämään parempia johtajia.

 

97%

asiakkaistamme sanoo, että olemme parantaneet heidän rekrytointinsa laatua.

 

92%

asiakkaistamme pitää tunneälyä kollegiaalisten suhteiden, stressinhallinnan ja johtajuuden kannalta välttämättömänä seikkana.

Vankka kokemus

PSI-konserniin kuulua Cubiks on tehnyt yhteistyötä joidenkin maailman luotetuimpien organisaatioiden kanssa ja auttanut niitä ratkaisemaan niiden osaamiseen liittyviä haasteita. Meillä on kattava asiantuntemus ja vankka kokemus eri aloilta, minkä ansiosta kykenemme auttamaan yritystäsi tunnistamaan tehokkaan osaamisenhallinnan kannalta olennaiset osa-alueet ja luomaan suunnitelmat näitä eri osa-alueita varten – sekä kriisin ajaksi että elpymisvaiheeseen.

Energia

Rakennusala

Tuotanto

Lääkeala, biotekniikka ja terveydenhuolto

Teknologia ja tietoliikenne

Jälleenmyynti ja päivittäistavarat

Rahoituspalvelut

Hallinto

Takaisin töiden pariin entistä parempana

Meillä on tarvittava kokemus, jotta voimme auttaa yritystäsi selviytymään uudenlaisessa osaamisen kentässä ja nousemaan vahvempana kuin koskaan.

 

Määritä odotukset uudelleen

Johtajiin kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet, eikä vanhoihin tapoihin palaaminen yksinkertaisesti ole mahdollista COVID-19-pandemian jälkeisessä maailmassa. Vaikka tärkeimpiä johtajuuden perusosasia tarvitaankin edelleen, tulevina vuosina korostuu vahvasti myös johtajien tarve osoittaa myötätunnon, nöyryyden ja haavoittuvuuden kaltaisia ominaisuuksia. Voimme auttaa yritystäsi tunnistamaan, miltä tehokkaan johtajuuden tulisi omassa organisaatiossasi näyttää.

Tunnista

Kun organisaatiosi pyrkii nyt nopeasti toipumaan kriisistä ja opettelee selviytymään enenevissä määrin ennalta arvaamattomassa liiketoimintaympäristössä, on ehdottoman tärkeää ymmärtää, keillä henkilöillä on potentiaalia, motivaatiota ja sitoutumiskykyä ohjata muita tulevien vuosien vaihtuvien haasteiden läpi. Voimme tehdä kanssasi yhteistyötä yrityksesi korkean potentiaalin osaajien löytämiseksi sekä yrityksesi seuraajasuunnittelun strategioiden sovittamiseksi niin, että ne heijastavat liike-elämän uutta todellisuutta.

Kehitä

Kun yrityksessäsi on tunnistettu tärkeimpien johtotason osaajien kollektiiviset vahvuudet ja kehittymiskohteet, yrityksesi täytyy ottaa käyttöön kohdennettuja toimenpiteitä näille henkilöille, jotka ovat vastuussa tiimien johtamisesta elpymisvaiheen läpi.  Johtajuuden kehittämisen asiantuntijamme toimivat joko ryhmien tai yksittäisten henkilöiden kanssa ja auttavat yrityksesi työntekijöitä saamaan rohkeutta ja selkeän näkemyksen, joiden avulla johtaa muita tämän kriittisen muutosajan läpi.

Täsmennä

COVID-19-kriisin aikaansaama taloudellinen shokki aiheuttaa väistämättä muutoksia useiden organisaatioiden strategiseen suuntaan ja tärkeimpiin toimintatapoihin. Voimme auttaa yritystäsi tunnistamaan taidot, kyvykkyydet ja ominaisuudet, joita yrityksesi henkilöstö tarvitsee muutoksen hyödyntämiseen ja menestyksekkään liiketoiminnan takaamiseen tulevaisuudessa.

Suunnittele

Kun yrityksesi menestymisen profiilit on määritetty ja vahvistettu, luomme yhdessä yrityksesi kanssa vankat valintajärjestelmät, jotka tunnistavat organisaatiotasi vahvistavat hakijat. Joustavat rekrytointiratkaisumme on kehitetty löytämään pätevät ja oikeanlaisen kokemuksen omaavat hakijat, jotka heijastavat yrityksesi arvomaailmaa ja jotka saavat osaltaan yrityksesi todella erottumaan joukosta.

Arvioi

Perusteellisten, luotettavien ja toimivien arviointien tulisi olla jokaisen valintastrategian perusta.  Autamme yritystäsi valitsemaan eri vaihtoehdoista sopivimmat työkalut, joiden avulla yrityksesi kykenee tekemään luottavaisesti hyvin perusteltuja valintapäätöksiä. Olipa tarve sitten tunnistaa paras hakija tärkeään johtotason tehtävään tai hallita tehokkaasti suuria hakijamääriä, meillä on ratkaisut, joilla yrityksesi saa tarvitsemansa olennaiset tiedot.

Innoita

Selkeyttä, optimistisuutta ja innoitusta huokuva mukaansatempaava näkymä on avaintekijä toiminnan elpymisen kannalta. Ihmiset ovat työskennelleet ahkerasti kriisin aikana, ja nyt he tarvitsevat selkeää suuntaa säilyttääkseen tarmonsa ja osatakseen asettaa itselleen uuden tavoitteen. Luomme yhdessä organisaatioiden kanssa niiden liiketoiminnan vaatimuksiin vastaavia mukaansatempaavia visioita ja merkityksellisiä arvoja sekä juurrutamme ne niihin.

Sitouta

Millä mielellä yrityksesi työntekijät ovat palaamassa töiden pariin? Miten viime ajat ovat vaikuttaneet heidän sitoutumiseensa ja osallistumishaluunsa? Nämä ovat tärkeitä näkökohtia sitoutumisen ja osaajien säilyttämisen kannalta. Tuemme organisaatioita sellaisen positiivisen ilmapiirin luomisessa, joka edesauttaa sitoutumista ja hyviä työtuloksia. Konsulttimme ovat tiimien hyvän suoriutumisen asiantuntijoita ja osaavat siksi tarjota toimivia tiimien kehittämisratkaisuja. 

Tue

Resilientin ja uusista haasteista selviytyvän henkilöstön kehittäminen on ehdottoman olennainen seikka jokaisessa organisaatiossa. Kun lisäksi työntekijöiden odotukset ovat muuttuneet, onnistuneen elpymisen kannalta on olennaista antaa entistä enemmän painoarvoa työntekijöiden hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Ratkaisumme on suunniteltu tukemaan yrityksiä hyvinvointia,  joustavuutta ja paineensietokykyä edistävän kulttuurin implementoinnissa. 

Keskustele Talent-asiantuntijoidemme kanssa yrityksesi suurimmista osaamiseen liittyvistä haasteista ja valmistele tietä organisaatiosi tulevaisuudelle.

Täytä ja lähetä alla oleva lomake tai soita numeroon +358 9 695 240 päästäksesi alkuun.

Käsittelemme antamiasi tietoja ainoastaan tarjotaksemme meiltä pyytämääsi tietoa tai palvelua. 

Jos haluat saada säännöllisesti ajankohtaista tietoa meiltä, rasti alla oleva ruutu: 

Voit lopettaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa. Jos haluat lisätietoja tutustuthan tietosuojakäytäntöömme.

Klikkaamalla Lähetä-painiketta suostut siihen, että Cubiks-PSI voi tallentaa ja käsitellä syöttämiäsi henkilötietoja.