Cubiks Belgia fasiliterer HR forum for å utforske 'people analytics'

Det sier seg selv at talent er en hovedprioritet for de fleste toppledere som vet at å ha de beste personene på rett sted er avgjørende for bedriftens suksess. I tillegg er det å sørge for at det finnes en sterk samling av talenter en prioritet under planlegging for framtiden.

28th June 2016

Jodie.Emery

Dagens lederteam legger i økende grad press på deres HR avdelinger til å produsere bevis-basert innsikt for å støtte beslutningstaking. Hos Cubiks er vi klar over den voksende rollen HR er forventet å ha i den nærmeste framtid når det kommer til å ta i bruk 'big data'. De som jobber med personalledelse må vite hvordan den eksisterende dataen som er tilgjengelig i deres organisasjoner kan bli brukt for å kunne ta best mulige beslutninger. Dette vil uungåelig kreve en ny tilnærming som kobler data med talent for å generere innsikt og predikere trender.

'People Analytics' er et fremvoksende felt. En ny tid har begynt hvor bedrifter ser etter muligheter for å bedre forstå og forutse avkastningen på deres investering i mennesker. Med 'big data' revolusjonen blir den tradisjonelle HR tilnærmingen av å stole på magefølelsen og å 'gjøre det alle andre gjør' overflødig. HR må nå være mer dynamisk, bevis-basert og proaktiv.

For å utforske disse nye trendene i dybden, har Cubiks' regionale kontor i Belgia nylig organisert et frokostarrangement om ‘Digital, Big Data and People Analytics’ i Louvain-la-Neuve.  

Dette arrangementet bragte sammen akademikere og HR fagfolk for å diskutere problemstillingene, mulighetene og utfordringene når det kommer til 'people analytics'. Anne-Sophie Melis og Anais Fajardo fra Cubiks åpnet konferansen ved å introdusere 'people analytics' konseptet og hvordan det kan bli utnyttet av arbeidsgivere. Ved bruk av case-studier viste disse data ekspertene hvordan organisasjoner har brukt 'people analytics' til å håndtere og forutse sentrale forretningsutfordringer.

Denne økten ble fulgt av en kort presentasjon av resultatene fra Cubiks' 2016 internasjonale spørreundersøkelse om 'people analytics'. Det ble avslørt at mobilitet, rekruttering og læring og utvikling var respondentenes prioriteter når i vurderinger om å introdusere 'people analytics' i den nærmeste framtid. For å se flere av hovedresultatene fra vår spørreundersøkelse, kan du se vår 'infographic' her.

Som en avslutning på samlingen deltok delegatene i en 'verdenskafé' workshop-økt. Deltagerne utvekslet ideer og erfaringer om fordelene, utfordringene og mulighetene 'people analytics' kan bringe. Det kom fram at delegatene var enstemmig enige i det store potensialet de kunne se i bruken av 'people analytics'.

Samtidig bragte disse diskusjonene fram noen store reservasjoner rundt å bruke 'people analytics'. Deltagere var opptatt av juridiske problemstillinger rundt den mulige krenkelsen av ansattes personvern, typen data som blir innsamlet, og prosessen for håndtering av data.  Disse utfordringene er ikke uvanlige når man vurderer hvordan man kan ta i bruk 'big data' i talentledelse, og teamet fra Cubiks ga noe veiledning rundt dette paradokset i 'people analytics'.

 

For å lære mer om hvordan dere kan dra nytte av 'people analytics' i din organisasjon ta kontakt med Cubiks' eksperter gjennom skjemaet under.