Det store løftet om People Analytics

Med den økte tilgjengeligheten av komplekse algoritmer, kunstig intelligens og maskinlæring, blir vår evne til å predikere stadig større og mer presis.  

22nd February 2017

Laura.Parrack

Av Jouko van Aggelen, Leder for People Analytics i Cubiks

I dag har vi data for nesten alt, og mengden vokser eksponensielt. Det er ingen tvil om at vi er godt på vei inn i den fjerde industrielle revolusjonen; en spennende digital era. 

I 2016 begynte HR å ønske People Analytics velkommen. Denne endringen har blitt drevet av presset som ligger på HR for å bruke data om de ansatte til å skape ny innsikt og verdi til organisasjonen. Til tross for dette er det i 2017 fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Disse er blant annet: hvordan virker People Analytics? Hvor bør vi begynne? Hva slags påvirkning har det? Vil denne tilnærmingen gjøre mennesker om til tall? Hvordan kan det tilføre verdi til min organisasjon? Og, er det så komplekst som det høres ut som? 

Å komme i gang behøver ikke å være overveldende

Forestill deg innsikten du kan få fra de dataene du allerede har. For eksempel kan du:

  • Utforske produktivitet, sykefravær, overtidsarbeid og sikkerhetsrelaterte hendelser
  • Sammenligne karakteristikkene hos de ansatte som presterer best med de laveste 20 prosentene
  • Se på forskjeller mellom de mest sentrale stillingene og de midlertidig ansatte
  • Gå dypere inn i forholdet mellom engasjement hos de ansatte og turnover
  • Fokusere på linken mellom kundetilfredshet og ansattprestasjoner
  • Og mye mer…

Analytics vil ikke gjøre mennesker om til tall

En sentral bekymring for de som begynner med People Analytics er at det vil gjøre mennesker om til statistikk. Dette trenger ikke å være tilfelle. For å sitere Alan Murray, redaktør for Fortune Magazine, 'Vi trenger ikke å gjøre mennesker til bedre maskiner, vi trenger å gjøre mennesker til bedre mennesker'. Jeg er av den oppfatningen at når People Analytics blir brukt på den rette måten gir det oss fakta og innsikten vi trenger for å få dette til å skje. 

Hvis vi tenker tilbake på historien til prediksjon av menneskelig atferd på arbeidsplassen, ser vi at det var en tid hvor vi la svært mye vekt på teorier. Teorier om hva som gjorde mennesker effektive i rollene sine, hva som gjorde de til en høypotensialeansatt (eller ikke), og så videre. Disse teoriene kommer ofte fra psykologisk eller sosiologisk forskning om menneskers sentrale drifter og motivatorer. Innsiktene blir støttet av meningene til eksperter; ikke bare akademikere, men også ledere, HR-fagfolk og kunder.

I dagens verden kan vi benytte oss av data for å gi et nytt grunnlag for ligningen. Dette erstatter ikke teorien og ekspertisen, men gir dypere innsikt og et bedre grunnlag for prediksjon. Det blir lagt til bevis som kan støtte eksisterende ideer, men som til tider kan utfordre eller endre dem.  

Det store løftet om People Analytics er tredelt   

  1. Å støtte oss i bevisbaserte avgjørelser om mennesker
  2. Å skape nye, dypere, og mer variert innsikt
  3. Å øke rettferdighet, gjennomskuelighet og objektivitet 

People Analytics blir ofte sett på som noe komplekst som fokuserer på å gjøre vanskelige prediksjoner om hva som vil skje i fremtiden. Min erfaring er at det ikke trenger å være så vanskelig, og selv det å ta små steg kan tilføre mye verdi. Det som er essensielt er å bruke tilgjengelig data på en smart måte, og å sørge for at både vi og organisasjoner har en mer faktabasert tilnærming til utfordringer i forbindelse med mennesker.

Konklusjonen er dette. Å bruke data tvinger oss til å være mer åpne, til å se forbi magefølelsen vår og utover vår nåværende kunnskap og erfaring. Når vi oppnår dette kan vi virkelig begynne å maksimere individers potensiale, i tillegg til potensialet til organisasjonene de jobber for. 


 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert her.

Om Jouko

Jouko leder People Analytics-avdelingen hos Cubiks. Han er en partner i Cubiks, og var daglig leder hos Cubiks i Nederland før han tok over analytics-teamet. Som en dataentusiast er Jouko lidenskapelig opptatt av å knytte mennesker og data sammen slik at man kan skape praktisk innsikt om trendene, mulighetene og utfordringene som er viktige for HR. Han mener at people analytics er om mye mer enn algoritmer, og han er lidenskapelig opptatt av å hjelpe HR mer å forstå de unike talenthistoriene som data analytics kan fortelle.