Hvordan utmerke seg ved lederassessments: 8 gode råd

Uansett hvilken industri du opererer innenfor er det svært viktig å ha de rette lederne på plass for å kunne være konkurransedyktig og suksessfull på lang sikt, og for å kunne håndtere fremtidig usikkerhet. Når du ansetter nye ledere må du gjøre en grundig vurdering av hvorvidt kandidatene er utstyrt for å håndtere rollens nåværende og fremtidige krav.

25th May 2017

Laura.Parrack

Å se på personens yrkeshistorie er ikke nok for å ta en god avgjørelse om de passer til en seniorrolle. For å virkelig kunne forstå en kandidat sitt potensiale for suksess bør denne informasjonen bli evaluert sammen med innsikt fra robuste assessmenter, skreddersydde simulasjonsøvelser og grundige intervjuer.

Nedenfor deler Cubiks sine eksperter noen sentrale råd om hvordan du kan forsikre deg om at du leverer lederassessmenter av høy kvalitet i din organisasjon.

8 råd for suksessfulle lederassessments

1. Skap den rette atmosfæren

Uavhengig av senioritetsnivå vil de fleste kandidater ønske at vurdererne vil relatere til dem som likestilte fagfolk. Det er best å unngå for mye teknisk språk eller sjargong, spesielt med seniorledere da dette vil virke mot sin hensikt.

2. Sørg for at vurderere blir sett på som likestilte

Det er svært viktig at vurderere har erfaringen, selvtilliten og evnene som kreves for å bli sett på som likeverdige av lederkandidater. Disse personene må føle at det de sier om yrkeshistorien sin blir oppfattet på riktig måte, tolket og verdsatt av vurdererne – som trenger å etablere sin tyngde så raskt som mulig. På et ledernivå bør to erfarne vurderere typisk danne et tett team for hver assessment.

3. Ha en personlig tilnærming

Hvis deltageren føler at vurderingen deres er en standardisert prosedyre og ikke har blitt utformet for å utfordre spesialistens kunnskap er det usannsynlig at de vil bli engasjert i prosessen eller med vurdereren. Dette betyr at det er avgjørende at vurderingene dine blir tilpasset til individet i stedet for å være generiske. 

4. Ikke bli distrahert av CV’en

I blant er det ikke bare de organisasjonen som ansetter som blir distrahert av kandidatens brilliante yrkeshistorie. Vurderere kan også gå i denne fellen. Du bør også inkludere noen arbeidssimulasjoner som krever at kandidaten demonstrerer ekspertisen sin i stedet for å kun fortelle at de har den.

5. Samtidig, ikke ignorer CV’en

Det er viktig å ikke få bias av CV’en, men ikke ignorer den heller. Dyktige vurderere bør gjøre en grundig vurdering av en persons yrkeserfaring og deretter linke denne informasjonen med vurderingsdata for å skape en gjennomtenkt analyse av hvor godt de passer til rollen.

6. Oppmuntre til selvrefleksjon

Forskning viser at de beste kandidatene ofte har høye nivåer av selvrefleksjon. De beste vurdererne vil utfordre dette gjennom utforskende spørsmål. For å utforske hvordan deltagere tolker situasjoner og forstå hva slags påvirkning de har på mennesker og situasjoner, vil effektive vurderere be dem om å reflektere rundt tidligere prestasjoner og dele hva de har lært av tidligere erfaringer.

7. Kom alltid med tilbakemeldinger

Kandidatene vil alltid ha investert tid og energi i å være med på assessmenter. Å gi de detaljerte tilbakemeldinger vil hjelpe de med å verdsette meningen og formålet med prosessen. Vurdereren bør ha en åpen diskusjon med hver deltager hvor de legger frem hva de oppfatter som kandidatens styrker, utviklingsbehov og deres generelle egnethet for rollen.

8. Lever tydelige rapporter

De mest virkningsfulle rapportene er tydelige, presise og bruker direkte språk for å utrykke sentral informasjon. Det viktigste av alt er at gode rapporter skaper et tydelig bilde av kandidatens egnethet. Ideelt bør vurderere også ha et møte med kunden for å snakke om sentrale punkter i rapporter og gi dem muligheten til å utfordre eller få klarhet i informasjonen som blir presentert.

 

For å lære mer om hvordan Cubiks kan hjelpe din organisasjon med lederassessments, send en e-post til Norge@cubiks.com eller fyll inn kontaktskjemaet under, så kontakter vi deg.