Hva krever det å vurdere talent internasjonalt?

Hos Cubiks vet vi at dagens organisasjoner blir mer og mer globaliserte, ikke bare med tanke på land og områder, men også blant de ansatte. Folk flytter rundt i større grad, og lever og jobber i land og kulturer som de ikke er oppvokst i, i tillegg til at de jobber med mangfoldige team og oppgaver.
3rd October 2016

Jodie.Emery

Å sørge for at assessmenter av mennesker er relevante til dette nye forretningsmiljøet er en pågående oppgave for testutviklere som Cubiks.  

De siste årene har det blitt enda viktigere at assessmenter er robuste og relevante på tvers av kulturer. Med tanke på konsistens og rettferdighet er arbeidsgivere ute etter å benytte seg av ett enkelt assessmentverktøy eller -prosess for hele arbeidsstyrken. Utfordringen er at når de fleste testutviklere er basert i Europa eller i USA, så kan assessmenter ende opp med en skjevhet mot mennesker fra disse områdene og kulturene.

Denne typen skjevheter kan ikke bli fjernet med en enkel oversettelses- eller tilpasningsprosess. Uten kryss-kulturell psykometrisk utvikling fra starten av vil dette alltid være et problem. Det er derfor viktig at testdimensjonene og spørsmålene blir utformet med tanke på kulturell likhet og internasjonal validitet fra starten av.  

Cubiks' assessmenter søker alltid å inkorporere den nyeste psykologiske forskningen i tillegg til tilbakemelding fra brukerene våre. Vår utformingsprosess for assessmenter involverer alltid team fra en rekke land og kulturer for å forsikre at verktøyene våre er fundamentalt internasjonalt orienterte. Dette er svært viktig. 

Selv etter en så grundig utviklingsprosess vet vi at våre assessmenter av mennesker aldri blir helt ferdigutviklet. Mennesker og arbeidsplasser endrer seg kontinuerlig, og dette betyr at vi må vurdere, justere og tilpasse hvordan vi assesser jevnlig. Vi undervurderer ikke viktigheten av å utstyre brukerene våre med det de trenger for å få mest ut av assessmentene sine. Våre lokale team leverer trening og støtte for å sørge for at brukerene er trygge på at assessmentene vil fungere i deres kulturer, og at de kan tolke resultatene på en god måte. 

“Vi er inspirert av en overbevisning om at assessment av mennesker må reflektere det globalt sammenknyttede området som organisasjoner arbeider innenfor i dag. HR fagfolk som jobber internasjonalt møter komplekse utfordringer og økende begrensninger på tid og økonomi. Målene som vi setter oss er derfor å utvikle effektive talentassessmenter som er markedsledende i kvalitet og internasjonal relevans, og gir dynamisk og engasjerende informasjon til HR fagfolk og deres klienter.”

Dr Rob Feltham, Cubiks Partner

For å finne ut mer om Cubiks' rekke av internasjonale verktøy for talentassessment, send en e-post til info@cubiks.com, eller fyll ut skjemaet under og vi vil ta kontakt med deg.