Hvordan kan 360-evalueringer forbedre lederskapet i organisasjonen

Organisasjoner er i økende grad ute etter å inkludere 360-evalueringer i vurderingsprosessene sine. Disse spørreskjemaene hjelper til med å øke selvbevisstheten hos deltagerene og gir de et bilde på egen atferd fra andres perspektiv. De hjelper også til med å benytte seg av egne styrker og til å utvikle evner, i tillegg til å oppmuntre til å formulere mål i utviklingsplanene sine.

24th November 2016

Martha De Troyer

Hva er en 360-evaluering?

360-evalueringer er vanligvis en multi-rater prosess. Dette betyr at flere vurderere blir invitert til å komme med synspunktene sine på en person sine kompetanser. Det er en rekke med formater på merkedet, men de fleste samler informasjon via et konfidensielt nettbasert spørreskjema. Denne dataen blir slått sammen for å gi et kollektivt bilde av deltagerens styrker og utviklingsområder. Etter at disse spørreskjemaene har blitt fullført er det alltid anbefalt med et møte hvor man diskuterer resultatene, fasilitert av noen som har fått opplæring i å komme med tilbakemeldinger.

Cubiks 360 i aksjon: Å styrke lederskapskompetanser

Knauf Insulation oppsøkte Cubiks for å få assistanse med å styrke sine verdier og lederskapskompetanser innad i HR prosessene. De ønsket å få en forståelse av hvor dypt deres bærekraftige person-strategi var integrert i den daglige atferden. 

Data rundt prestasjoner og beslutninger hadde vist selskapet at det var to sentrale utfordringer å ta tak i, lederskapskompetanser som trengte å bli styrket, og personlige og organisatoriske evner trengtes å bli utviklet. 

Å skreddersy 360'er for å maksimere påvirkningen til organisasjonen

Cubiks' team hjalp Kanuf Insulation med å overføre deres nåværende kompetanserammeverk til utsagn innen nettbaserte 360-spørreskjemaer. Resultatet ble integrerte Lederskaps-360-verktøy som inkorporerer klientens verdier og bærekraftige lederskapskompetanser, samtidig som de ga ledere muligheten til å forstå og bygge på egne prestasjoner.  

Det er fint å ha gode verktøy, men de gir kun verdi hvis de ansatte har en forpliktelse til å bruke dem. For å få nødvendig buy-in for de nye prosessene, assisterte Cubiks klienten med å skape strategisk intern kommunikasjon, og med å få deres logoer og merkevare på assessmentene.

360'er gir verdifull innsikt og reflekterer Knauf's prioriteringer

Med innhold som relaterer til kravene og utfordringene som de ansatte i Knauf har på arbeidsplassen sin, gir Cubiks 360 en innsiktsfull og relevant erfaring for lederene i organisasjonen. De fant at resultatene gir verdifull innsikt i egne styrker og utviklingsområder, og enda viktigere, hvordan de er knyttet til organisasjonens kultur. 

Når denne informasjonen ble intergrert i Knauf Insulation sitt talentutviklingsprogram, styrket den utviklingssentre og tilbød veiledning nøyaktig der hvor deltageren trengte å fokusere utviklingsaktivitetene sine. 

På en større skala, å bruke Cubiks 360 har ført til en mer åpen tilbakemeldingskultur på en generell basis i Knauf Insulation. 

 “360'en er for oss et kraftfullt tilbakemeldingsverktøy og en viktig del av vår bærekraftige personstrategi. Den gir oss muligheten til å, som et selskap, sette opp støtte for kontinuerlig utvikling, rettet mot reelle og konkrete individuelle styrker, i tillegg til å utvikle lederene våre sin fleksibilitet og innstilling til endring slik at man kan addressere fremtidige utfordringer."

Virginie Limbourg, HR Talent & Development Manager, Knauf Insulation

Cubiks 360 er et fleksibelt 360-graders tilbakemeldingssystem som også kan skreddersys etter ønske. Det er raskt, effektiv og enkelt å bruke, og brukere har muligheten til å fullføre flere forskjellige vurderinger på en gang. For å finne ut mer, fyll ut skjemaet under, eller send en e-post til info@cubiks.com


 

La oss ta en samtale! Ring oss på 22581520 eller fyll ut skjemaet under.