2 results for "no talent management tools situational judgement"

New search

  1. 7 Gyldne regler for leder assessment

    ... en forretningsenhet typisk vil måtte fremme agendaen for talent og skape utviklingsmuligheter på individuelt- og gruppenivå, vil en ...

  2. 7 Gyldne regler for leder assessment

    ... en forretningsenhet typisk vil måtte fremme agendaen for talent og skape utviklingsmuligheter på individuelt- og gruppenivå, vil en ...