PAPI & Logiks certifieringsutbildning – 3 dagar

  • Teoretisk bakgrund om personlighet och problemlösningsförmåga

  • Kravprofilering och testadministrering

  • Förstå och tolka PAPI och Logiks och dra slutsatser kring rollmatchning

  • Praktiskt övning i tolkning och återkoppling

Cubiks' Papi 3 personality questionnaire logo
Cubiks Logiks Logo
Cubiks professional lady explains about formation logistics

Location:

Mäster Samuelsgatan 42, 3 trappor

 

Times:

9:00 - 16:00


Dates:

12 Nov - 14 Nov, 2019

10 Dec - 12 Dec, 2019

To find out more about session fees and to register for this training, fill out the form below or call us on +44 1483 544 200

Read our privacy policy