Så här motiverar du High Potentials

High Potentials: de är de framväxande stjärnorna som kan vara avgörande för din organisations framtida framgång. Du förväntar dig sannolikt att de kommer att axla viktiga expert- eller ledarroller de kommande åren. Därför är det viktigt att säkerställa att de här personerna är motiverade att fortsätta arbeta för dig.

16th January 2018

Frederieke Venderbosch

High Potentials: de är de framväxande stjärnorna som kan vara avgörande för din organisations framtida framgång. Du förväntar dig sannolikt att de kommer att axla viktiga expert- eller ledarrollerDet finns flera olika sätt att motivera High Potentials. Självklart finns det individuella skillnader i vad som motiverar olika individer, och dessa bör tas hänsyn till. I min karriär som Talent Consultant har jag däremot lärt mig att det finns några särskilt viktiga saker som chefer kan göra för att motivera sina High Potentials. de kommande åren. Därför är det viktigt att säkerställa att de här personerna är motiverade att fortsätta arbeta för dig. 

5 sätt att motivera High Potential

1. Utmana dem 

Skapa och erbjud utvecklingsmöjligheter som möjliggör för High Potentials att utmana sig själva. Vänta inte tills de har bevisat att de är redo, utan ge dem utmaningen att visa att de är redo. Erbjud regelbundna utmaningar. Särställ att de läxor som de lär sig kan appliceras direkt i deras roller.  

2. Ge mycket feedback

Hjälp dem att förstå hur de presterar så att de själva kan utvärdera sina framsteg. Feedback spelar också en viktig roll i att ta bort ”blind spots”, och i att hjälpa individer till värdefulla insikter kring deras styrkor och utvecklingsområden. Allt detta krävs för att bygga självmedvetenhet; en central egenskap för ett effektivt ledarskap. 

3.Vidga deras perspektiv

Hjälp High Potentials att bygga ett brett nätverk både inom organisationen och i branschen generellt. Detta kommer att uppmuntra dem att ta utrymme, göra sig synliga och följa med i trender och framsteg i branschen. Dessutom kommer detta att hjälpa dem att utveckla det nätverk som de kommer att behöva för att vara framgångsrika i framtiden. 

4. Matcha aspirationer och värderingar 

Att vara en High Potential är tids- och kontextberoende, och den rätta miljön är central. För att hålla dessa personer engagerade behöver du säkerställa att det finns en matchning mellan individens värderingar, aspirationer och de möjligheter som finns tillgängliga för dem. När detta är uppnått är sannolikheten större att dina High Potentials kommer att bibehålla sin inre motivation och sitt driv. 

5. Var transparent

Låt dina High Potentials få veta att de betraktas som talanger, och att detta kommer med både möjligheter och ansvar i organisationen. Var tydlig med förväntningarna du har på dem och vad de kan förvänta sig av dig i gengäld. Detta minskar risken för besvikelse från både den högpresterande individen och från organisationen själv. 

Att utveckla och leverera ett framgångsrikt High Potentials-program är inte en enkel uppgift. Om du vill ha expertråd, kontakta ditt lokala Cubiks team för att diskutera vår potentialbedömning. Alternativt mejla sverige@cubiks.com så kommer vi att kontakta dig. 

 

 

Välkommen att kontakta oss. Ring oss på +46 804417460 eller fyll i formuläret nedan. 

Läs vår sekretesspolicy