Back To Business Better

 

Hur man navigerar i det nya talanglandskapet och kommer tillbaka än starkare.

Kontakta oss för ett samtal om dina viktigaste talangfrågor

COVID-19-pandemin har orsakat dramatiska förändringar på dagens arbetsmarknad, vilket har ställt ledare inför extraordinära utmaningar att övervinna. Och precis lika snabbt som krisen vände upp och ned på marknaden kommer återhämtningsfasen ge arbetsgivare i alla branscher en ny uppsättning komplexa utmaningar och möjligheter.

 

Vi sitter alla i samma båt

Cubiks, ett PSI-företag, är här för att hjälpa dig omvandla, återuppbygga och återhämta talanger snabbare, så att du kan komma tillbaka ännu starkare.

Lyssna på Susan Stang, PSI:s konsultchef, reflektera över den plötsliga effekten av pandemin och hur det har tvingat till en djupgående förändring i vårt sätt att leva och hur ett klimat med flexibilitet, gemenskap och medkänsla blir än viktigare för ett framgångsrikt ledarskap och en hållbar affär.

Vi finns här om du vill föra en dialog kring planeringen för din nya HR-strategi i denna återhämtningsfas.

 

”PSI anpassade sig snabbt till de förändringar som Covid-19 förde med sig och anpassade sitt tillvägagångssätt efter situationen. De skapade ett välfungerande och skräddarsytt utvecklingsprogram för våra ledare för att hjälpa dem uppfylla affärsmålen."

– Gruppchef för Talent & Development på HomeServe plc.

 

Nyckelpelare för talangåterhämtning

Vår expertgrupp kan hjälpa dig identifiera och planera för de områden som är avgörande för effektiv talanghantering under krisen och vidare till återhämtning.

INVESTERA
i ledarskap

 

Läs mer

Flexibelt, välbetänkt och inspirerande ledarskap har aldrig varit viktigare. Organisationer måste fundera över hur effektivt deras ledare har agerat på COVID-19-händelserna och sedan utnyttja lärdomarna för att ställa om sina förväntningar på ledare. Våra experter kan hjälpa dig genom denna process och anpassa dina strategier för ledarskapsurval, utveckling och successionsplanering. Oavsett om du behöver identifiera personer med hög potential för snabbare tillväxt, göra kritiska omstruktureringsval eller ge riktat utvecklingsstöd för att hjälpa ledare att navigera i dessa turbulenta tider, kan Cubiks, ett PSI-företag, hjälpa till.

UTVECKLA
dina urvalsstrategier

 

Läs mer

Spelreglerna har ändrats. Även om många av de kompetenser som har utgjort grunden för företagets framgång tidigare förblir relevanta idag, kommer radikalt förändrade affärsstrategier att kräva nya färdigheter och kompetenser. Och med så många som omvärderar vad de verkligen vill få ut av sitt arbete är det viktigare än någonsin att ge kandidaterna en bra upplevelse under urvalsprocessen. Med en bred portfölj av robusta utvärderingar och flexibla leveransplattformar kan vi hjälpa dig att hantera varje urvalsscenario, vare sig det rör sig om att effektivt hantera mycket stora kandidatpooler eller identifiera individer för kritiska ledarroller.

Ge din personal
NY ENERGI

 

Läs mer

Genom övergången till distansarbete och nya arbetssätt har din personal visat på flexibilitet, lärt sig ny teknik och gjort sitt yttersta för att stödja kollegor och deras arbetsgivare. Dessutom har teamdynamiken påverkats i stor utsträckning. Vissa medarbetare har gått ner i timmar och de som är i frontlinjen har varit tvungna att arbeta långa arbetsdagar för att tillhandahålla viktiga tjänster samtidigt som de behövt beakta nya  och strikta säkerhetsföreskrifter. När vi kommer tillbaka till vardagen kommer organisationer att behöva skapa en ny samhörighet och ingjuta en ny energi till personalen, t ex genom att ge en tydlig och inspirerande vision, skapa ett positivt klimat och säkerställa deras välbefinnande och säkerhet.

Anpassade lösningar, Beprövade resultat.

97%

av våra kunder säger att vi har lyckats hjälpa dem att utveckla bättre ledare.

 

97%

av våra kunder säger att vi har förbättrat rekryteringskvaliteten.

 

92%

av våra kunder ser emotionell intelligens som nödvändig för arbetsrelationer, stresshantering och ledarskap.

En bred erfarenhet

Cubiks, ett företag inom PSI-koncernen, har samarbetat med några av världens mest välrenommerade organisationer för att lösa deras talangutmaningar. Vår stora expertis och beprövade kompetens inom en mängd olika branscher gör att vi snabbt kan hjälpa dig att identifiera och planera för de områden som är avgörande för en effektiv talanghantering under krisen och i framtiden.

Energi

Bygg

Tillverkning

Läkemedel, bioteknik och vård

Teknik och telekom

Detalj- och dagligvaruhandeln

Bank och finans

Myndigheter och offentlig verksamhet

Back To Business Better

Vi har erfarenheten som krävs för att hjälpa dig att navigera i det nya talanglandskapet och komma tillbaka starkare.

Ställa om

Förväntningarna på ledare har förändrats i grunden. Att återvända till tidigare rutiner kommer inte att fungera så väl i en post-COVID-19 kontext. Även om vissa av de grundläggande kraven på ledarkompetenser fortfarande kommer att gälla, kommer behovet av ledare med kvaliteter som medkänsla, ödmjukhet och prestigelöshet att öka markant under de kommande åren. Vi kan tillsammans identifiera hur effektivt ledarskap bör se ut i din organisation.

Identifiera

I en kontext där din organisation navigerar i ett förändrat och allt mer oförutsägbart affärslandskap kommer det att vara centralt att förstå vilka individer som har potential, motivation och engagemang för att vägleda andra genom de kommande årens osäkra klimat. Tillsammans kartlägger vi dessa talanger i din verksamhet och anpassar dina strategier för successionsplanering efter den nya affärsverkligheten.

Utveckla

När du har identifierat både styrkorna och utvecklingsområdena hos dina viktigaste ledartalanger måste du sätta in riktade utvecklingsinsatser – dessa nyckelindivider ska ju leda dina medarbetare genom återhämtningen. Genom grupp- eller individuella insatser kan våra erfarna konsulter hjälpa dem att hitta mod, kraft och fokus för att leda verksamheten genom osäkerhet och förändring.

Kartlägg

Den ekonomiska chocken av COVID-19-krisen kommer oundvikligen att pådriva förändringar i strategisk inriktning och kärnverksamhet för många organisationer. Vi kan hjälpa dig att identifiera de färdigheter, kompetenser och kapaciteter som dina medarbetare kommer att behöva för att anamma förändringar och uppnå framtida affärsframgångar.

Implementera

Med de kravprofiler som definierats utifrån framgångsfaktorer skapar vi robusta urvalssystem som identifierar kandidater med bäst potential att göra skillnad i din organisation. Våra flexibla anställningslösningar är utformade för att ge en god kandidatupplevelse och lyfta ditt arbetsgivarvarumärke.

Utvärdera

Alla urvalsbeslut bör grunda sig på rigorösa, tillförlitliga och meningsfulla personbedömningar.  Vi hjälper dig att välja de lämpligaste verktygen i vår portfölj så du kan fatta genomtänkta och välinformerade beslut. Oavsett om du behöver identifiera den bästa kandidaten för en kritisk ledarroll eller effektivt hantera stora antal sökanden har vi lösningar för din organisation.

Inspirera

En övertygande vision som ger tydlighet, optimism och inspiration är nyckeln till återhämtning. Dina medarbetare har arbetat hårt genom krisen och kommer att behöva en tydlig riktning för att hålla energin uppe och återfå sitt fokus. Vi samarbetar med partners som är specialiserade på att ta fram  och bädda in övertygande visioner och meningsfulla värden som stämmer överens med affärsmålen.

Engagera

Hur kommer dina medarbetare att känna när ni går tillbaka till vanliga affärsrutiner? Hur påverkas deras engagemang? Dessa överväganden är viktiga för att engagera och behålla talanger. Vi hjälper organisationer att skapa ett positivt klimat som möjliggör engagemang och bra prestationer. Våra konsulter är experter på teamprestationer och tillhandahåller effektiva teamutvecklingslösningar. 

Stötta

Att skapa en uthållig arbetskraft som kan hantera nya utmaningar kommer att vara avgörande för din organisation. Dessutom har dina anställdas förväntningar förändrats och att satsa på välbefinnande och säkerhet blir nyckeln till en effektiv återhämtning. Vi har ett brett utbud av verktyg och lösningar för välbefinnande och resiliens på grupp- och individnivå för att bygga upp en motiverad, hållbar och motståndskraftig organisation.

Diskutera gärna dina viktigaste talangfrågor med våra erfarna konsulter, och planera för din organisations framtid.

Fyll i och skicka in formuläret nedan eller ring oss på 08-441 74 60 för att komma igång.

Vi behandlar enbart dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar av oss. 

Om du önskar få regelbundna uppdateringar från oss, klicka i rutan:

Du kan avregistrera dig närhelst du vill, för mer information se vår Datasäkerhetspolicy (Privacy Policy).

Genom att klicka i denna ruta godkänner du att Cubiks/PSI lagrar och behandlar de personuppgifter du angivit ovan.