UTVECKLA ERA MEDARBETARE

Planera inför på framtiden

När era medarbetare mår bra gör er organisation också det

På Cubiks älskar vi att ge människor möjlighet att uppnå sin potential. Våra lösningar för medarbetarutveckling kombinerar detta engagemang med vetenskaplig grund, robust och flexibel teknik och kundkännedom för att leverera upplevelser som känns unika och äkta. Om era medarbetare uppmuntras nå sin fulla potential kommer ert företag att dra nytta av det. Förbättrad produktivitet, ökat engagemang och gröna siffror är alla fördelar som kommit från framgångsrika utvecklingsprogram. Vi kan detta och vi hjälper er att lyckas.

Oavsett om ni vill öka självkännedom på alla nivåer, verkligen förstå tillväxtpotentialen för viktiga talanger eller dramatiskt öka teamets effektivitet, har vi insikter och kunskap som hjälper er organisation att höja och upprätthålla prestationer på lång sikt.

Främja individuell framgång. Engagera team. Öka prestation i hela organisationen.

sand timer blue graphic

Öka självkännedom

Hjälp era anställda att förstå vilken inverkan de har på andra genom att fånga upp och leverera den feedback de behöver höra och ta till sig.

check box list icon

Bedöm förmåga

Förstå individens förmåga i förhållande till andra i organisationen genom att analysera styrkor och utvecklingsområden.

blue graphic of thumbs up

Snabba på utvecklingen av din personalstyrka

Utveckling sker inte automatiskt. Stötta era nyckeltalanger med fokuserad utvecklingsplanering och support från experter.

pie chart blue graphic

Ta rätt beslut

Placera rätt individer i kritiska roller och ge dem utrymme att växa för att uppnå sin fulla potential.

graphic of blue speech bubble

Öka teamets effektivitet

Säkerställ att era team kan vara så produktiva som möjligt genom att hjälpa teammedlemmarna att maximera kollektiva styrkor och hantera dysfunktionella teambeteenden.

Cubiks' talent development icon in blue of circle of arrows pointing outwards

Upptäck mönster och trender

Utnyttja gruppdiagnosfunktionerna i våra bedömningsinstrument för att förstå vem ni har anställt och vilka möjligheter som finns kring grupputveckling.

Expertdiagnostik som ger en verklig förståelse av er personalstyrka.

Cubiks utvärderingsverktyg ger de insikter som behövs för att fastställa varje individs viktigaste utvecklingsprioriteringar. Och med sofistikerade gruppanalysfunktioner kan vi hjälpa er att upptäcka vad som verkligen händer inom viktiga områden i ert företag.

Fantastiska utvecklingsverktyg att välja mellan. 

PAPI

Skapa teamprofiler eller generera coachningsrapporter för att fråmja utvecklingen.

Cubiks 360

Välj från vårt sortiment av färdiga 360-frågeformulär av exceptionell kvalitet eller bygg en egen 360-lösning för att mäta er organisations kritiska kompetenser.

Potential Indicator

Mät de fyra nyckelområdena som ligger till grund för individuell potential.

The Cubiks Team Role Questionnaire

Se snabbt vilka roller individer naturligt tar sig an i teamkonstellationer.

Dynamiska dashboards

Be våra experter från People Analytics att skapa dynamiska instrumentpaneler som gör det möjligt att enkelt analysera data och identifiera var utvecklingsresurser behöver investeras.

Potential Perspectives

Möjliggör för linjechefer att ge input kring beslut rörande high potentials med detta sofistikerade instrument för flera bedömare.

Påskynda utvecklingen av ledare och nyckeltalanger i din personalstyrka

Vi vet hur mycket människor betyder för organisationer. Varje dag spelar Cubiks konsulter en avgörande roll för att hjälpa företag att få en fördjupad förståelse för sina människor. Vi arbetar ofta med kunder internationellt för att hjälpa dem att upptäcka dolda talanger och bekräfta vilka individer som har den självkännedom, motivation och viktiga kompetenser som krävs för att trivas i en kritisk roll.

Vi har levererat development centers för high potentials, framtida ledare och nyckelpersoner i över 20 år. Våra konsulter vet hur man skapar förtroende och trovärdighet med viktiga aktörer inom ett företag. Och vår vana att arbeta på seniornivåer innebär också att vi kan ge rekommendationer kring urval, marknadsföring eller omstrukturering på ett sätt som toppchefer kan relatera till. [Mer...]

 

På Cubiks tror vi på ett intimt samarbete för att verkligen förstå utmaningarna. Och vi tror verkligen att varje organisation är unik, det är inte bara något vi säger. Vi kommer att arbeta med er för att förstå vilka kompetenser ni behöver utvärdera och hur länge ni förväntar er att varje individ ska behöva investera i processen. Då kan vi skapa en lösning som verkligen är lämplig för ändamålet och som återspeglar ert företags varumärke, stil och kultur. Med hjälp av vår verktygslåda med personlighetstester, potential utvärderingsverktyg, 360 lösningar och simuleringsövningar skapar vi inlärningsupplevelser som är utmanande, tankeväckande och stimulerande. Allt på samma gång.

Öka teamets effektivitet genom medarbetarutveckling

När team börjar prestera sämre eller misslyckas med att uppfylla förväntningarna, kan den första impulsen ofta vara att försöka "fixa" vissa individer. Men ofta kommer de faktorer som hämmar teamets effektivitet att gå djupare än så och är ofta kopplat till faktorer som kommunikation mellan team, beslutsprocesser och gruppdynamik.
Om ni känner igen detta kan vi hjälpa till. [Mer...]

Förutom att använda vår portfölj av verktyg för att hjälpa ledare att förstå vad som verkligen får deras team att glänsa, har vi en mängd erfarenhet av att tillhandhålla teamutvecklingsaktiviteter som gör det möjligt för team att snabbt uppnå viktiga 'aha'-upplevelser. Ofta kommer teamutvecklingsinitiativ att leda till pågående individuella utvecklingsplaner. Cubiks kan ge det stöd som er personal kan behöva för att anpassa sitt beteende och maximera effekterna både med kollegor och när de leder sina egna team.

Så oavsett om ni vill öka självkännedom hos en grupp tekniska experter eller öka effektiviteten hos ett kritiskt team av seniora chefer så arbetar vi med er för att skapa den perfekta lösningen för att få fram det bästa hos era anställda.

Lärdomar som fastnar

Forskning visar att företag ofta är besvikna över den lilla vinst de ser av sin investering i personlig utveckling. Alltför ofta lär sig individer nya saker om sig själva men har svårt att tillämpa detta i sitt dagliga liv eller upptäcker att de inte förstår vilka kritiska förändringar som krävs för öka sin prestation eller förbättra sina professionella relationer [Mer...]

Det är här vi kommer in. Genom att hjälpa individer att förstå vad som driver deras beteende och aspekter av deras tillvägagångssätt som kan stå i vägen för deras mål, skapar vi rätt förutsättningar till förändring och en känsla av tydlighet, riktning och syfte. 

VETENSKAP SOM GER RESULTAT.

Med över 115 000 utvecklingslösningar levererade varje år kan ni vara säkra på att vi har expertis för att hitta bästa lösningen för era behov.

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att kontakta oss. Ring oss på +46(0)84417460 eller fyll i formuläret nedan. 

Vi behandlar enbart dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar av oss.

Om du önskar få regelbundna uppdateringar från oss, klicka i rutan:

Du kan avregistrera dig närhelst du vill, för mer information se vår Datasäkerhetspolicy (Privacy Policy)

Genom att klicka i denna ruta godkänner du att Cubiks/PSI lagrar och behandlar de personuppgifter du angivit ovan.