360-gradersfeedback

Våra 360-feedbacklösningar mäter beteenden mot din organisations kärnkompetenser, för att hjälpa dina medarbetare att utvecklas och leverera på topp.

 

Utveckla dina medarbetare. Utveckla din verksamhet.

På Cubiks tror vi att en 360-graders feedbackprocess är det första steget i att skapa en kultur där öppen och ärlig feedback är standard. En kultur som inspirerar till utveckling - och leder till bättre resultat.

Med Cubiks feedbacklösningar kan du:

Öka självinsikt hos dina medarbetare

Hjälpa dem att se sina styrkor och utvecklingsmöjligheter och tillhandahålla verktyg för utveckling

Använda insikter för att främja utveckling

Få tydliga resultat riktade till individer, linjechefer och HR, som innehåller värdefulla insikter för att främja utveckling

Dra nytta av en objektiv feedbackprocess

Skapa en objektiv process för att identifiera talanger med skattningar från olika bedömarkategorier

Identifiera trender över hela organisationen

Upptäcka styrkor, brister och utvecklingsområden för att guida rekrytering och kompetensutveckling

Driva på utvecklingen

Lösningar anpassade till dina mål, kompetenser, roller, värderingar och de viktigaste drivkrafterna och ambitionerna hos dina medarbetare

360 feedbacklösningar för att hjälpa dig med dina HR-utmaningar

UTVECKLA INDIVIDER

Skapa en 360-bedömning som återspeglar en individs roll och ansvar genom att välja bland våra 53 universella kompetenser.

TEAMUTVECKLING

Använd vår Team 360-feedback och få insikt i hur andra uppfattar hur väl teamet fungerar för att hjälpa teamet att prestera ännu bättre.

BEDÖM POTENTIAL

Utvärdera styrkor och utvecklingsområden mot de fyra områden som visat sig vara särskilt viktiga för potential med 360-vertyget Potential Perspectives.

UTVECKLA LEDARE

Identifiera dina ledares styrkor och utvecklingsmöjligheter med frågeformulär som mäter avgörande ledarskapskompetenser över fyra ledarskapsnivåer.

FÖRÄNDRA KULTUREN

Använd 360-feedback som ett verktyg för att skapa mer transparens och en feedbackkultur där människor tar ansvar för sin egna utveckling.

BEHÖVER DU EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING?

Få precis vad du behöver; Vi kan samarbeta med dig för att skapa en lösning anpassad efter dina kompetenser, ledarskapsramverk och definitioner, som löser just dina specifika talangutmaningar.

 

Klicka här för att beställa en demonstration

Varför kunder älskar våra 360 feedback-lösningar:

Klicka för mer

SKRÄDDARSYDD FÖR ER

Branding – Visa upp ditt varumärke och engagera dina medarbetare genom att anpassa med dina egna bilder, ord och videor

Välj och vraka från vårt omfattande bibliotek med kompetensrelaterade frågeformulär, eller använd dina egna och finjustera dem tillsammans med våra experter 

Skräddarsy – få råd från experterna om hur du anpassar 360-verktyget, 360-processen och 360-upplevelsen

Klicka för mer

INSIKTER SOM STÄRKS AV DATA

Intuitiva rapporter riktade mot HR, linjechefer och anställda visar styrkor, utvecklingsmöjligheter, självmedvetenhet (jämförelse av egna och andras bedömning) samt förbättring över tid 

Interaktiva instrumentpaneler gör det möjligt för dig att identifiera styrkor, brister och utvecklingsbehov på olika delar av din arbetskraft baserat på en mängd olika nyckeltal 

Textanalys ger dig möjlighet att hitta dolda mönster i din grupps 360-data genom att analysera fritext-svar från alla bedömare

KLICKA FÖR MER

DESIGNAT AV EXPERTER, SOM GUIDAR DIG VARJE STEG PÅ VÄGEN

Vi är med dig varje steg på vägen och hjälper dig att planera, designa och genomföra ditt feedbackprogram för att se till att du lyckas 

Vi kan skapa och tillhandhålla kurser och kommunikationsguider för att stödja din process och hjälpa dina medarbetare att tolka rapporter och leverera effektiva feedback-sessioner

360-återkoppling - vi kan leverera känslig och kritisk feedback åt dig, exempelvis till dina mer seniora deltagare

Designad av organisationspsykologer och HR-experter och stöder en rättvis, konstruktiv och konsekvent feedbackprocess

Klicka för mer

EN GLOBAL LÖSNING

Flera språk - våra lösningar finns tillgängliga på ett stort antal språk som hjälper dig att köra globala, konsekventa program

För samman era internationella kollegor - Vårt flerspråkiga verktyg gör det möjligt för användare att ge feedback på ett språk och för mottagare att ta emot det i ett annat

Vårt internationella konsultnätverk erbjuder lokalt och kulturellt anpassat stöd, som ger dig möjlighet att leverera framgångsrika program över hela världen

Feedback som inspirerar till förändring och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att nå sina mål

Smart-casual smiling man in meeting room with two people identifying talent

Identifiera talang

Feedback för att hjälpa dig identifiera dina framtida stjärnor.

Cubiks Head of Marketing in discussion during business meeting around table

Utveckla din personal

Feedback för att främja prestation på individ- och gruppnivå.

Fyll i och skicka in formuläret nedan eller ring 08-441 74 60 för en demo av våra 360-lösningar

Vi behandlar enbart dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar av oss.

Om du önskar få regelbundna uppdateringar från oss, klicka i rutan:

Du kan avregistrera dig närhelst du vill, för mer information se vår Datasäkerhetspolicy (Privacy Policy)

Genom att klicka i denna ruta godkänner du att Cubiks/PSI lagrar och behandlar de personuppgifter du angivit ovan.