PERSONLIGHET

 

Att bedöma kandidaters personlighet ger er möjlighet att fatta de bästa urvalsbesluten, skapa en effektiv onboardingprocess, identifiera potential och att utforma interna utvecklingsprogram.

Utforska personlighet för att bättre förstå era medarbetare.

När det gäller att förstå personlighet, motivation och arbetssätt hos era medarbetare 
vet vi hur viktigt det är att ha bedömningsverktyg man kan lita på.
Cubiks personlighetstest är baserade på forskning och används regelbundet av arbetsgivare över hela världen. Personlighetstesten ger den perfekta grunden att stå på för effektiva intervjuer och kärnfull feedback. Testerna kommer ge er ökad förståelse och möjlighet till konstruktiva diskussioner, djupare insikt i vad som motiverar människor såväl som deras utvecklingsmöjligheter. Sammantaget får ni den insikt ni behöver för att förstå hur kandidaterna passar för era olika roller.

Smarta personlighetstest

För att hitta rätt person till rätt plats är första steget att ha tillgång verktygen för att faktiskt förstå dem på djupet. Med PAPI och Factors – Cubiks personlighetstest – får ni insikt i hur människor fungerar vad som driver dem framåt.

PAPI3 Logo

PAPI är perfekt om ni vill ge era medarbetare utvecklingsstöd som faktiskt fungerar. PAPI gör det möjligt för er att förstå vad som driver och motiverar era medarbetare. Genom att lägga tid på att förstå era kandidaters personlighet kan ledare ge specifik coachning som hjälper medarbetarna att både trivas där de är och utvecklas inför framtiden.

Cubiks Factors Logo

Factors är det personlighetstest som passar bäst när ni vill bedöma stora volymer. Testet tar bara 10 minuter att genomföra och ni får en tydlig rankninglista för att underlätta screeningprocessen. Cubiks Factors kan också användas internt för att identifiera potential inom organisationen.

Chefer och ledare

Få en djupare förståelse för vad som motiverar och driver era chefer och ledare. Hjälp dem att utvecklas och prestera på topp.

Engagera kandidater

Erbjud en urvalsprocess som är engagerade och tydlig för såväl administratörer som för kandidater.

 

Specialistroller

Fokusera på kärnan för framgång i specifika roller, däribland sälj och ledarskap, med specialdesignade PAPI-rapporter.

Dynamiska rapporter

Få direkt tillgång till de viktigaste insikterna med vårt breda sortiment av koncisa rapporter i olika format.

Global räckvidd

Utformat med kulturella olikheter i åtanke och på språk från hela världen ger möjlighet för internationell flexibilitet.

Skräddarsydda upplägg

Gör processen unik genom att lägga till er branding och genom egna kravprofiler för era specifika roller.

360-återkoppling

Kombinera personlighetsdata med 360-återkoppling för att hjälpa era medarbetare att förstå hur de presterar och påverkar andra.

Ta rätt beslut

Förstå vad era nyanställda tar med sig in i organisationen och hitta den perfekta matchningen mellan person och organisation.

Träffsäkra verktyg för allt som rör personal och talanger.

A girl taking an online assessment outdoors

Screena kandidater

Effektiva och snabba bedömningar av personlighet vid screening.

Handshake

Välj rätt person för jobbet

Djupare insikt inför intervjuer och beslutsfattande.

Smart-casual smiling man in meeting room with two people identifying talent

Identifiera talanger

Förstå och undersök potential för att hitta era talanger.

Cubiks Head of Marketing in discussion during business meeting around table

Utveckla era medarbetare

Förstå hur ni kan arbeta för utveckling för både individer och grupper.

 

 

 

FÅ EN GRUNDLIG OCH TILLFÖRLITLIG FÖRSTÅELSE FÖR MEDARBETARE OCH CHEFER SOM HJÄLPER ER TA RÄTT BESLUT OCH OPTIMERA ERA PROCESSER

 

 

 

Välkommen att kontakta oss. Ring oss på +46(0)84417460 eller fyll i formuläret nedan. 

Vi behandlar enbart dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar av oss.

Om du önskar få regelbundna uppdateringar från oss, klicka i rutan:

Du kan avregistrera dig närhelst du vill, för mer information se vår Datasäkerhetspolicy (Privacy Policy)

Genom att klicka i denna ruta godkänner du att Cubiks/PSI lagrar och behandlar de personuppgifter du angivit ovan.