IDENTIFIERA TALANGER

HITTA FRAMTIDA TALANGER

Hjälp era talanger att uppnå sin potential

Letar ni efter ett bättre sätt att identifiera och utveckla era high potentials? Orolig över att ert företag går miste om potential, riskerar en homogen talangpool och en svag talentpipeline? Oroa er inte, vi kan hjälpa er med detta. Våra experter är specialiserade på talangidentifiering genom att utforma smidiga lösningar för att hitta och stötta medarbetare med hög potential i hela din verksamhet.

Upptäck och vårda era HiPos med vårt effektiva tillvägagångssätt, anpassad för er organisation. Vi ger er all den rådgivning och vägledning som ni behöver och tillhandahåller bedömningar byggda utifrån en robust potentialmodell. Resultatet är en fullservicelösning som ger värdefull insikt och ett gemensamt språk för kartläggning av talanger och successionsplanering.

Slösa inte bort er potential

Låt oss leverera den perfekta lösningen för att identifiera era nyckelpotentialer för att säkerställa att ingen HiPo flyger under radarn. Vi kommer att vara med från början till slut och hitta de människor som är avgörande för er framtida framgång och påskynda deras utveckling.

Grunda ditt talangidentifieringsprogram i vetenskap för bättre resultat.

sand timer blue graphic

Potential kan finnas där ni minst anar det

Missa inte gömd potential. Vi kan bedöma alla grupper ni kan behöver information om, från nyanställda till era allra mest seniora team.

check box list icon

Få mer insikt

Skaffa värdefull information för att påskynda utvecklingen med koncisa och tydliga rapporter som utvärderar kärndimensionerna som ligger till grund för potential.

blue graphic of thumbs up

Skapa struktur

Dra nytta av ett robust och konsekvent ramverk för att förstå, diskutera och utvärdera potential i din organisation.

pie chart blue graphic

Var objektiv

Er potentiallösning kommer att vara rättvis, robust och grundat i vetenskap.

graphic of blue speech bubble

Djupdyk ner i er data

Inkorporera People Analytics för att börja utforska trender och nya insikt via våra interaktiva dashboards.

Cubiks' talent development icon in blue of circle of arrows pointing outwards

Ta det till nästa nivå

Undersök styrkorna och utvecklingsområdena hos nyckeltalanger med våra  Development Centres utvecklade av experter.

Skarpa verktyg. Enastående service. Beprövad expertis.

Genom att integrera robusta bedömningar med högkvalitativa tjänster och expertrådgivning kommer vi att leverera en potentiallösning som för ert företag in i framtiden.

Fantastiska utvecklingsverktyg att välja mellan. 

Personlighet

Förstå vad som driver människor med våra marknadsledande personlighetstester; PAPI & Factors.

Kapacitetstest

Testa kognitiva förmågor, den mest pålitliga enskilda indikatorn för framtida arbetsprestation, med Cubiks Logiks-serie.

Potentialbedömning

Få ett försprång genom att identifiera high potentials redan vid rekrytering.

Assessment Centers

Utforska specifika områden mer djupgående med skräddarsydda bedömningar ansikte mot ansikte med kandidat.

People Analytics

Upptäck dolda mönster och förbättra kontinuerligt era urvalsprocesser.

Potential Perspectives

Få ett försprång genom att identifiera high potentials redan vid rekrytering.

Rapporter

Se till att dina chefer och rekryterare har all information de behöver för att genomföra effektiva intervjuer och ta välgrundade beslut.

Låt oss ta itu med era talangutmaningar

Vi strävar efter att alla individer kan uppnå sin fulla potential. Men det är inte ovanligt att organisationer stöter på svåra problem när det gäller att identifiera och utveckla medarbetare med hög potential. Många kämpar för att få till en enhetlig process i sina talangidentifieringsprogram. Resultatet blir att de missar de med verklig potential, riskerar att skapa en homogen talangpool och i slutändan får en ineffektiv pipeline. 

Denna typ av utmaningar uppträder alltför ofta och är en viktig orsak till att många organisationer tycker att deras HiPo-program inte är så effektiva som de borde vara. På Cubiks har vi ett engagerat team av specialister som är redo att hjälpa dig att ta itu med dina utmaningar kring att identifiera och utveckla high potentials. [Mer...]

Vi för gärna en dialog mer er för att höra hur vi kan möta era behov. När vi har fått en klar bild av era problem kommer vi att arbeta nära er för att utforma en rättvis, robust och vetenskapligt grundad identifierings- eller utvecklingslösning. Oavsett om ni vill se över hela er personalstyrka eller en specifik grupp så kommer vi att ge er den insikt ni behöver för att fatta välgrundade beslut för era talanger. Vi kan till och med hjälpa er att få ett försprång genom att integrera potentialidentifiering i er urvalsprocess. Med vår unika kombination av den senaste tekniken, expertrådgivning och pålitliga, objektiva bedömningar kan ni lita på att ni inte kommer att gå miste om att hitta de verkliga guldkornen i er organisation.

Välkommen till den ultimata HiPo-lösningen

Hos Cubiks älskar vi att hjälpa människor att utvecklas. I karriärer, i affärer och i livet generellt. Vårt team bygger den potentiallösningen ni behöver. Ni får ta del av robusta bedömningar som belyser de faktorer som indikerar hög potential baserat på vår vetenskapligt baserade modell. Och från början till slut arbetar våra specialister tillsammans med er för att bidra med idéer, stöd och vägledning. [Mer...]

Erfarenheten har lärt oss att er framgång beror på att få er personal med på tåget. För att säkerställa att ni förmedlar rätt budskap, kommer vi att arbeta med er för att underlätta kommunikationen så att ni kan såväl engagera som informera inblandade parter kring processen och skapa en delad förståelse bland er personal om vad potentialen är och hur ert talangidentifieringsprogram fungerar. När det gäller att få den insikt ni behöver kan ni välja mellan en rad olika rapporter för individer och linjechefer. För att göra det ännu intressantare kan vi ansluta Analytics då ni kan dra nytta av interaktiva instrumentpaneler som ger er möjlighet att snabbt utforska viktiga trender i er talangpool.

När vi har hjälpt er att utforma er potentialutvärderingsprocess är ni redo att börja upptäcka den inneboende potentialen i er verksamhet, utnyttja era individers talanger och driva er organisation mot en ännu ljusare framtid.

BYGGER PÅ VETENSKAP. GER RESULTAT.

Låt oss underlätta för er att identifiera och utveckla era HiPos. Få en komplett lösning som ger ovärderlig information, samtidigt som ni inspirerar er personal.

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att kontakta oss. Ring oss på +46(0)84417460 eller fyll i formuläret nedan. 

Vi behandlar enbart dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar av oss.

Om du önskar få regelbundna uppdateringar från oss, klicka i rutan:

Du kan avregistrera dig närhelst du vill, för mer information se vår Datasäkerhetspolicy (Privacy Policy)

Genom att klicka i denna ruta godkänner du att Cubiks/PSI lagrar och behandlar de personuppgifter du angivit ovan.