UTVÄRDERA, IDENTIFIERA OCH UTVECKLA LEDARE

 

Stärk dina beslut med hjälp av Cubiks Leadership Assessment.

Organisationer måste kontinuerligt utvecklas för att förbli konkurrenskraftiga, och starka ledare behövs för att driva denna utveckling. De måste inspirera, motivera och driva förändring.

Starka ledare är kärnan i framgångsrika organisationer

Cubiks samarbetar med kunder för att leverera lösningar för ledarskapsbedömningar som möter affärsbehov - från att bedöma nya och befintliga ledare till att identifiera den ledarskapspotential som finns i organisationen.

Cubiks Leadership Assessment ger dig den insikt du behöver

Genom att generera djup och detaljerad insikt lägger Cubiks Leadership Assessment både grunden för motiverade urvalsbeslut, och för individuella utvecklingsplaner som kan hjälpa ledare att nå sin potential.

Hur Cubiks Leadership Assessment kan gynna ditt företag

Få information om kandidatmatchning i ledarrekryteringar

Kalibrera gruppen av ledare efter sammanslagningar och förvärv

Identifiera rätt person till rätt plats under en omorganisation

Få en översikt av ledarskapsfärdigheter inför successionsplanering

Få kännedom om långsiktig ledarspotential

Arbeta tillsammans med erfarna experter

Få design- och processtöd från vårt globala nätverk av erfarna arbets- och organisationspsykologer

Skräddarsydda bedömningar

Säkerställ att era ledarskapsbedömningar är anpassade till er organisation

 

Användbart för alla ledarskapsnivåer

Använd vår unika ledarskapsmodell för att säkerställa att bedömningen sker på rätt nivå - från linjechefer till verkställande direktörer

Interaktiv dynamisk rapportering

Få ut mer av informationen från bedömningarna med våra avancerade ”People Analytics”-lösningar.

Global
närvaro

Använd Cubiks internationella närvaro och starka kulturella medvetenhet för att strömlinjeforma globala processer

Skapa en engagerande upplevelse

Genomför ert program med ett stort fokus på ledarens upplevelser av bedömningen

Kärnan i urval, identifiering och utveckling av starka ledare

Handshake

Välj rätt kandidat

Avgörande insikt för att välja starka ledare

Smart-casual smiling man in meeting room with two people identifying talent

Identifiera talanger

Utforska egenskaper kopplade till ledarpotential

Cubiks Head of Marketing in discussion during business meeting around table

Utveckla era medarbetare

Förstå hur ledare kan stöttas och hur ledargrupper kan utvecklas

Skaffa er en tillförlitlig inblick i era ledares personlighet, förmågor och drivkrafter och fatta välgrundade beslut om ledarroller i er organisation.

Välkommen att kontakta oss. Ring oss på +46(0)84417460 eller fyll i formuläret nedan. 

Vi behandlar enbart dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar av oss.

Om du önskar få regelbundna uppdateringar från oss, klicka i rutan:

Du kan avregistrera dig närhelst du vill, för mer information se vår Datasäkerhetspolicy (Privacy Policy)

Genom att klicka i denna ruta godkänner du att Cubiks/PSI lagrar och behandlar de personuppgifter du angivit ovan.